Modlitby zo zápisníka bl. Zdenky

Nachádzate sa tu

Z príležitosti Dňa zasvätených si spomíname aj na zasvätenie sestry Zdenky Schelingovej, ktoré sa uskutočnilo pre 85 rokmi.
Každý úsek svojho života zaplním ochotou prijímať účinkovanie Boha a jeho milosti v mojej duši. bl. Zdenka
„Pamätaj na sviatočný deň a zasväť ho!“ (Ex 20,8) „Všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby.“ (Iz 56,6-7)
„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ (Jn 6,51) „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ (Mt 26,26 b)

Stránky

Odoberať Modlitby zo zápisníka bl. Zdenky