Nachádzate sa tu

K Najsvätejšej Trojici

Kategória: 

Ponúkame vám k tichému zamysleniu modlitbu k Najsvätejšej Trojici zo zápisníka bl. Zdenky Schelingovej, ktorej autorkou je karmelitánka Sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.

K Najsvätejšej Trojici

Ó, môj Bože, Trojica, ktorej sa klaniam, pomôž mi celkom zabudnúť na seba, aby som zakotvila v tebe, nehybná a pokojná, ako keby moja duša bola už vo večnosti. Nech nič nenaruší môj pokoj a nech ma ani napohne od teba, ó, môj Nemeniteľný, ale nech sa v každom okamihu ponáram hlbšie do hlbín tvojho tajomstva.

         Uspokoj moju dušu! Urob ju svojím nebom, svojím milým príbytkom a miestom svojho odpočinku. Nech ťa tam nenechám nikdy samého, ale nech som tam celá, bedlivá a čulá vo svojej viere i ponorená do adorácie, celkom ponechaná na tvoju tvorivú činnosť.

         Môj milovaný Kriste, ukrižovaný z lásky, chcela by som byť snúbenicou tvojho Srdca, chcela by som ťa zasypať slávou, chcela by som ťa milovať, až na smrť milovať. Ale cítim iba svoju bezmocnosť. Prosím ťa, odej ma do seba, stotožni všetky hnutia mojej duše s hnutiami tvojej duše, ponor sa do mňa, aby môj život bol iba odbleskom tvojho života. Ježišu, môj Spasiteľ, klaniam sa ti, chcem zadosťučiniť za moje hriechy i za hriechy celého sveta.

         Ó, večné Slovo, Slovo môjho Boha, chcem ťa počúvať po celý svoj život. Chcem sa usilovať spoznávať každé tvoje učenie, všetko sa učiť od teba. A potom v nociach ducha, v prázdnote, v bezmocnosti chcem sa ťa vždy držať a stáť v tvojom jase. Ó, moje Svetlo, ktorému sa klaniam, uchváť ma, aby som sa nemohla viac vymaniť z tvojho žiarenia.

         Ó, stravujúci Oheň, Duch lásky, vstúp do mňa, aby sa v mojej duši stalo akoby vtelenie Slova! Nech mu budem predĺžením človečenstva, v ktorom by mohol obnovovať celé moje tajomstvo.

        A ty, Otče, skloň sa k svojmu biednemu malému tvoru, prikry ho svojou tôňou, neviď v ňom iba svojho Milovaného, v ktorom máš svoje zaľúbenie.

         Ó, moji „Traja“, moje všetko, moja Blaženosť, nekonečná Samota, Nesmiernosť, v ktorej sa strácam, vydávam sa ti ako korisť. Pochovajte sa vo mne, aby som sa ja pochovala vo vás, v očakávaní, že prídem kontemplovať priepasť vašich veľkostí vo vašom svetle.