Modlitby

Nachádzate sa tu

Ponúkame vám k tichému zamysleniu modlitbu k Najsvätejšej Trojici zo zápisníka bl. Zdenky Schelingovej
Z príležitosti Dňa zasvätených si spomíname aj na zasvätenie sestry Zdenky Schelingovej, ktoré sa uskutočnilo pre 85 rokmi.
Ponúkame vám modlitbu k bl. Zdenke Schelingovej za deti, zvlášť pre farnosti, kde sú jej relikvie a kde sa šíri úcta k bl. Zdenke.
Medzi modlitbami v Zápisníku sestry Zdenky sú aj Litánie za duše v očistci. V týchto dňoch a celý tento mesiac si osobitne spomíname na našich drahých zosnulých, darujme im aj túto modlitbu.

Stránky