Bratislava - Podunajské Biskupice

Nachádzate sa tu

Hlavné pútnické miesto je rehoľný Kostol  Povýšenia Svätého kríža v Bratislave, časť Podunajské Biskupice, Biskupická 64, kde je  od 20. 9. 2003 v relikviári  uložená prevažná časť pozostatkov blahoslavenej Zdenky identifikovaných pri exhumácii 16. 6. 2003.

Poslednú sobotu v mesiaci  je tu o 17,00 hod. pútnická sv. omša ku cti blahoslavenej Zdenky. V predsieni kostola je pamätná izba s informačnými panelmi zo života blahoslavenej Zdenky a z jej blahorečenia svätým Jánom Pavlom II.  14. 9. 2003 v Bratislave – Petržalke.

V Podunajských Biskupiciach na miestnom cintoríne, kde boli od r. 1979 v spoločnom hrobe umiestnené telesné pozostatky sestry Zdenky, je dnes  vytvorené Zátišie bl. Zdenky Schelingovej, ktoré pútnici tiež radi navštevujú.

Služba pre pútnikov v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Bratislave - časť Podunajské Biskupice

  • Pútnický kostol je otvorený  denne  od 9.00 – do 11.00 hod. a od 14.30 – 18.00 hod.
  • Sväté omše v pondelok, stredu a piatok  o 17.00 hod.
  • Sväté omše v utorok a štvrtok ráno o 7.00 hod. 
  • Sväté omše v sobotu (s platnosťou na nedeľu)  o 17.00 hod.
  • Sväté omše v nedeľu:  o 10.00 hod.

Kontakt pre púte k  bl. Zdenke  

Sr. Mojmíra Hauptvoglová 

Aktulaity z kostola v Podunajských Biskupiciach

http://www.kostolzdenka.wbl.sk/