Nachádzate sa tu

Modlitba za svätorečenie bl. Zdenky

Kategória: 

Prosme, aby rozšírená úcta k bl. Zdenke, svedectvá jej ctiteľov a naše modlitby prispeli k tomu, aby sme si mohli sestru Zdenku v celej Cirkvi uctievať ako svätú.

Modlitba za svätorečenie bl. Zdenky

Otče, ty si obdaroval bl. Zdenku svetlom a mocou Ducha Svätého a dal jej milosť, aby podľa príkladu Ježiša Krista viedla kresťanský a rehoľný život až po hrdinskú mučenícku smrť. Prosíme ťa, udeľ nám milosť ..., o ktorú prosíme na jej príhovor v nádeji, že ju Cirkev čoskoro pripočíta k tvojim svätým. Daj zároveň, aby sa pre ľudí našich čias stala vzorom presvedčivého kresťanského života a veľkej úcty k sviatosti kňazstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

S cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Trnave, dňa 28. mája 2014, č.: 3804/14

Značky: 

© 2014 Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža