Top správy

Nachádzate sa tu

Povzbudení slovami pápeža Františka, že v súvislosti s pandémiou Covid 19 sa nesmieme zastaviť v nostalgii za minulosťou,ale potrebujeme odvážnu trpezlivosť, aby sme kračali a objavovali nové cesty a hľadali, čo nám Duch Svätý vnuká, pozývame Vás na duchovnú obnovu. Podmienky účasti sú uvedené nižšie.
Pápež Františk nás v súvislosti s pandémiou Covid 19 povzbudzuje, aby sme sa nezastavili v nostalgii za minulosťou, ale aby sme v odvážnej trpezlivosti kračali a objavovali nové cesty a hľadali, čo nám Duch Svätý vnuká. Povzbudení týmito slovami Vás pozývame na DO s blahoslavenou Zdenkou. Podmienky účasti sú uvedené nižšie.
Sestra Zdenka milovala Pannu Máriu a utiekala sa k nej v dôvernej modlitbe. Vrúcne prosila, aby Mária bola jej vodkyňou a ochrankyňou na ceste za Ježišom.
Povzbudení slovami pápeža Františka v súvislosti s pandemiou Covid 19, sa nesmieme zastaviť v nostalgii za minulosťou, potrebujeme odvážnu trpezlivosťaby sme kračali a objavovali nové cesty a hľadali, čo nám Duch Svätý vnuká, Vám ponúkame môžnosť duchovnej obnovy.
„Pamätaj na sviatočný deň a zasväť ho!“ (Ex 20,8) „Všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby.“ (Iz 56,6-7)
„Musíme rásť v poznaní Boha, lebo keď nebudeme rásť v poznaní Boha, budeme rásť v poznaní sveta. A čo bude rásť pred nami, to si zamilujeme.“ bl. Zdenka
Sestra Zdenka si zvlášť uctievala Najsvätejšie Ježišovo Srdce. Svedčia o tom vlastnou rukou prepísané modlitby v Zdenkinom zápisníku, doplnené jej meditatívnými myšlienkami.

Stránky

Odoberať Top správy