Nachádzate sa tu

Výber z myšlienok bl. Zdenky o Eucharistii

Kategória: 

Spolu s bl. Zdenkou ďakujme Pánovi za dar Eucharistie a za dar sviatosti kňazstva. - "Ježiš, teraz vidím, ako vo svätej hostii dokonávaš svoje zničenie. A viem aj to, s akou pokorou sa rozdávaš, ty, božský Kráľ, všetkým kňazom..."

Moja obeta, moja svätá omša sa teraz iba začína. Od Pánovho oltára idem k oltáru svojej práce... Všade musím vedieť pokračovať v obeti oltára.

V hostii je Ježiš prítomný vo svojej božskej chudobe. Tu je zahalené nielen jeho božstvo, ale i človečenstvo. Slovo je v hostii umlčané.  Hľa, vrcholné uponíženie sa Krista, lebo miera Božích darov je poníženosť.

Ježiš, teraz vidím, ako vo svätej hostii dokonávaš svoje zničenie. A viem aj to, s akou pokorou sa rozdávaš, ty, božský Kráľ, všetkým kňazom...

Boh je ustavičným svätým prijímaním pre dušu, ktorá vykonáva jeho vôľu.  

Duša Kristova posväť ma

 Božská duša, prenikni do môjho úbohého srdca, zmocni sa všetkých jeho síl a schopností i posväť ho svojou milosťou. Posväť môj rozum, aby som len na teba myslela. Posväť moju vôľu, aby sa zjednotila s tvojou v radosti i bolesti a aby bola vždy ochotná plniť tvoje rozkazy. Posväť moju slobodu, aby nikdy nebola zneuctená otrockými putami hriechu a nikdy nevolila márne radosti pomíňajúceho sa života miesto teba. Posväť moje telo a učiň z neho živý svätý chrám, v ktorom by si sám prebýval. Posväť moje zmysly a učiň ich poslušnými služobníkmi mojej duše a nástrojmi iného posvätenia. Posväť moje oči, aby sa uzavierali pred márnosťami hriechu a vždy túžili spočinúť len na tvojom svätom kríži a vo svätostánku tvojej lásky. Posväť môj jazyk, aby som rada o tebe rozprávala a iba teba chválila i nadšene ospevovala tvoju dokonalosť a lásku. Posväť moju chuť, nedopusť, aby som sa oddávala hriešnym pochúťkam, ale aby som zatúžila a okúsila sladkosť umŕtvenia. Posväť moje uši a uzatvor ich pred akýmkoľvek zbytočným hovorom, aby sa otvárali iba hlasu tvojej múdrosti a lásky.