Nachádzate sa tu

Oznamy Pútnického kostola v Podunajských Biskupiciach

7. 8. 2022 -  14. 8. 2022

Deň

Čas

Úmysel svätej omše

7. 8.

19. nedeľa

V CEZROČNOM OBDOBÍ

10:00

Za všetkých veriacich, ktorí navštevujú tento chrám

8. 8.

PONDELOK

Sv. Dominik, kňaz

spomienka

17:00

Za zdravie, Božie požehnanie, posilu v ťažkostiach a dar viery pre JANKU

9.8.

UTOROK

Sv. Terézia Benedikta od kríža, mučenica, patrónka Európy

sviatok

7:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu PETERKOVÚ

10. 8.

STREDA

Sv. Vavrinec, diakon a mučeník   sviatok

17:00

+ JOZEF IŠTOK

11. 8.

ŠTVRTOK

Sv. Klára, panna

sviatok

7:00

Za našich robotníkov a všetkých dobrodincov, ktorí duchovne i materiálne podporujú naše dielo tu v Podunajských Biskupiciach

12. 8.

PIATOK

Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka

ľubovoľná spomienka

17:00

Za zdravie, Božie požehnanie, potrebné milosti a ochranu Panny Márie i sv. Jozefa pre RICHARDA

13. 8.

SOBOTA

 

7:00

Za zdravie a Božie požehnanie

pre rodinu RAKŠÁNIOVÚ

14. 8.

20. nedeľa

V CEZROČNOM OBDOBÍ

10:00

Za zdravie, Božie požehnanie pre Svätého Otca FRANTIŠKA a na jeho úmysly


* Pozývame vás každý PIATOK od 12.00 do začiatku sv. omše o 17.00

na Eucharistickú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

* Pozývame vás každú NEDEĽU o 17.00 na modlitbu Vešpier a Adoráciu.

* V sobotu večer sväté omše v tomto kostole nebudú s výnimkou poslednej soboty v mesiaci,

kedy o 17. hodine bude pútnická sv. omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej. 

Putnická svätá omša  je obetovaná za pútnikov a ctiteľov bl. Zdenky.

Všetci ste srdečne pozvaní. 

                                                                    Milosrdné sestry Svätého kríža