Nachádzate sa tu

Deň

Čas

Úmysel svätej omše

14. 4.

3. VEĽKONOČNÁ nedeľa

 

10:00

+ Sr. Palládia a Sr. Ildefonza, ktoré sa roky starali o náš kostol

15. 4.

PONDELOK

po 3. veľkonočnej nedeli

17:00

Na úmysel celebranta

s novokňazským požehnaním

16. 4.

UTOROK

po 3. veľkonočnej nedeli

7:00

Za dar viery pre PETRA a ANDREU

17 4.

STREDA

po 3. veľkonočnej nedeli

17:00

+ MILAN

18. 4.

ŠTVRTOK

po 3. veľkonočnej nedeli

7.00

Výročie svätého krstu Sr. FAUSTÍNY

19. 4.

PIATOK   

po 3. veľkonočnej nedeli

17.00

+ ŠTEFAN, AGNESA a zosnulí z rodiny FORDINÁLOVEJ

20. 4.

SOBOTA

po 3. veľkonočnej nedeli

---

 

---

21. 4.

4. VEĽKONOČNÁ nedeľa Nedela Dobrého pastiera

10:00

Na úmysel celebranta

  • Pozývame vás každú nedeľu o 17,00 h na modlitbu Vešpier a adoráciu
  • Pozývame vás každý piatok na adoráciu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou od 15,00 h do začiatku svätej omše o 17.00 h.