Nachádzate sa tu

Oznamy Pútnického kostola v Podunajských Biskupiciach

27. 11. 2022 -  4. 12. 2022

Deň

Čas

Úmysel svätej omše

27. 11.

1. ADVENTNÁ nedeľa

10:00

Na úmysel

28. 11.

PONDELOK

17:00

+ rodina CHOVANCOVÁ

29. 11.

UTOROK

7:00

+ PETER MAJERČÁK

30. 11.

STREDA

SV. ONDREJ, APOŠTOL

Sviatok

17:00

+ ŠTEFAN KNAP

1. 12.

ŠTVRTOK

 

7:00

Za večnú spásu zosnulých rodičov a všetkých zosnulých z rodiny

2. 12.

PIATOK

17:00

+ EMÍLIA BERT, MÁRIA A EMIL

3. 12.

SOBOTA

Sv. František Xav., kňaz

Spomienka

---

---

4. 12.

2. ADVENTNÁ nedeľa

10:00

Na úmysel

* Pozývame vás každý  PIATOK od 12.00 do začiatku svätej omše o 17.00 h

na Eucharistickú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

* Pozývame vás každú NEDEĽU o 17.00 h na modlitbu Vešpier a Adoráciu.

* V sobotu večer sväté omše v tomto kostole nebudú s výnimkou poslednej soboty v mesiaci,

kedy o 17. hodine bude pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej. 

Putnická svätá omša  je obetovaná za pútnikov a ctiteľov bl. Zdenky.

Všetci ste srdečne pozvaní!