Pozývame Vás na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky do Podunajských Biskupíc.

Aktuality o sr. Zdenke

V podvečer v  sobotu 30. apríla 2022 bola slávená pútnická svätá omša v Podunajských Biskupiciach. Hlavným celelbrantom bol Vdp. Peter Gula...
V sobotu 30. apríla 2022 ráno o 7,30 hod. bola pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných...
V stredu 27. apríla 2022 dopoludnia do Podunajských Biskupíc prišli pútnici  z Klubu kresťanských seniorov z Hlohovca v sprievode svojho...

Osobné svedectvá

Som si istý, že sa tu naplno prejavila sila príhovoru bl. Zdenky...
Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)
Sestra Zdenka - ako zdravotná sestra - je nám blízko svojim príhovorom aj počas pandémie koronavírusu.
Vďaka Ti, blahoslavená Zdenka, že si nám blízko a pomáhaš nám, keď s vierou prosíme o Tvoj príhovor.
Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...