Strávili tri dni v tichom prostredí, v modlitbe a v uvažovaní nad svojou životnou cestou, inšpirovaní podnetmi zo života bl. Zdenky Schelingovej.

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

V dňoch 7. až 10. novembra 2019 sa konali  duchovné cvičenia v Charitnom domove v Dolnom Smokovci na tému: Za mrakmi je moje milované Slnko. - Životná cesta...
Vo štvrtok 14. novembra 2019 sa z iniciatívy Konfederácie politických väzňov na Slovensku (KPVS) uskutočnila v Trnave pietna spomienka na obete...
Hlavným celebrantom októbrovej pútnickej svätej omše ku cti bl. Zdenky Schelingovej  v stredu ráno 30. októbra 2019,  v  kaplnke Milosrdných sestier Svätého...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.