" Keď milujem Krista, všetko je ľahké."

Aktuality o sr. Zdenke

V sobotu ráno 30. septembra 2023 bola pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého...
V sobotu 23. 9. 2023 bola slávená ďakovná pútnická svätá ku cti bl. Zdenky v Kostole povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach za...
Milosrdné sestry Svätého kríža  z Chorvátskej provincie v rámci permanentnej formácie a pri príležitosti 20. výročia blahorečenia sestry Zdenky...

Osobné svedectvá

Som si istý, že sa tu naplno prejavila sila príhovoru bl. Zdenky...
Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)
Vďaka Ti, blahoslavená Zdenka, že si nám blízko a pomáhaš nám, keď s vierou prosíme o Tvoj príhovor.
Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.