Adventná duchovná obnova v spoločenstve Milosrdných sestier Svätého kríža na Potokoch.

Aktuality o sr. Zdenke

V sobotu 3. decembra 2022 sa konala adventná duchovná obnova v spoločenstve sestier na Potokoch.  Duchovnú obnovu začal v kaplnke páter Jozef...
V stredu ráno 30. novembra 2022 na sviatok sv. Andreja bola pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných...
Večer pred Prvou adventnou nedeľou bola slávená pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Podunajských...

Osobné svedectvá

Som si istý, že sa tu naplno prejavila sila príhovoru bl. Zdenky...
Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)
Vďaka Ti, blahoslavená Zdenka, že si nám blízko a pomáhaš nám, keď s vierou prosíme o Tvoj príhovor.
Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.