Bl. Zdenka, prihováraj sa za nás!

Najbližšie podujatia

Oznamujeme vám, že novembrová pútnická svätá omša  z dôvodu obmedzenia pre  pandémiu Covid 19 nebude.

Aktuality o sr. Zdenke

Náš život je v Kristových rukách. Jeho všemohúcnosť neopustí ani na jeden deň  naše slabé ruky, jeho dobrotivosť rovná všetky cesty nášho života.  bl. Zdenka...
Blahoslavená Zdenka, prihováraj sa za nás!
V sobotu 19. septembra 2020 v kaplnke na Cerovej  odovzdal pán Marcel Metes provinciálnej prestavenej Sr. Šebastiane Tuptovej  pamätný obojstranný bronzový...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.