Ponúkame vám modlitbu k bl. Zdenke Schelingovej za deti, zvlášť pre farnosti, kde sú jej relikvie a kde sa šíri úcta k bl. Zdenke.

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

    Blahoslavená Zdenka  ty si vyrastala v katolícke rodine,  v prostredí preniknutom živou vierou a kresťanským zmýšľaním.Prosíme ťa, prihováraj sa za naše...
Pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky Schelingovej celebroval ráno 30. apríla 2019 v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža trnavský...
Na pozvanie miestneho pána farára Vdp. Rudolfa Pavlíka prišli v nedeľu 28. apríla 2019 do filiálneho kostola v Rybkách Milosrdné sestry Svätého kríža z ...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.