Vzývajme Ducha Svätého modlitbou zo zápisníka sestry Zdenky.

Aktuality o sr. Zdenke

Druhý deň púte našich chorvátskych  sestier pokračoval v Podunajských Biskupiciach.  Sestry  sa mohli podrobnejšie  oboznámiť so životom...
V utorok 14. mája 2024 popoludní pricestovali autobusom sestry z Chorvátskej provincie do Trnavy. Sprevádzali ich  Sr.Renáta Buňová, ...
Hlavným celebrantom na pútnickej svätej omši ku cti bl. Zdenky Schelingovej v Kostole povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach v sobotu 27. apríla...

Osobné svedectvá

V uverejnených bulletinoch si môžte prečítať svedectvá z kroník v pútnickom kostole v Podunajských Biskupiciach, v rodisku sestry Zdenky v Krivej a tiež úryvky z ďakovných listov.
Som si istý, že sa tu naplno prejavila sila príhovoru bl. Zdenky...
Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)
Vďaka Ti, blahoslavená Zdenka, že si nám blízko a pomáhaš nám, keď s vierou prosíme o Tvoj príhovor.
Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...