Vo štvrtok ráno Vás pozývame na pútnickú svätú omšu do Trnavy

Aktuality o sr. Zdenke

Na februárovú pútnickú svätú omšu do Podunajských Biskupíc v sobotu 24. februára putovalo autobusmi  vyše sto pútnikov  z Ružomberka so...
Svätú omšu ku cti bl. Zdenky slávil kanonik vdp. Jozef Gallovič, farár a dekan v Trnave. Spolu s ním koncelebroval P. Gregor Wach OSPPE z farnosti...
Hlavným celebrantom na januárovej pútnickej svätej omši bol postulátor  p.Lucián Bogucki, OFMConv, spolu s ním koncelebroval koncelebroval vdp....

Osobné svedectvá

V uverejnených bulletinoch si môžte prečítať svedectvá z kroník v pútnickom kostole v Podunajských Biskupiciach, v rodisku sestry Zdenky v Krivej a tiež úryvky z ďakovných listov.
Som si istý, že sa tu naplno prejavila sila príhovoru bl. Zdenky...
Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)
Vďaka Ti, blahoslavená Zdenka, že si nám blízko a pomáhaš nám, keď s vierou prosíme o Tvoj príhovor.
Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...