Pozvanie na stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou

Aktuality o sr. Zdenke

V nedeľu 10. októbra 2021 vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Nižných Ružbachoch slávil kardinál Dzivisz pontifikálnu svätú omšu, pri ktorej...
V piatok popoludní  8. októbra 2021 sa začala vikendová  duchovná obnova  s bl. Zdenkou v CBM v Smižanoch. Ctitelia bl....
Vo štvrtok ráno 30. septembra 2021 sa slávila pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého...

Osobné svedectvá

Vďaka Ti, blahoslavená Zdenka, že si nám blízko a pomáhaš nám, keď s vierou prosíme o Tvoj príhovor.
Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie