Liturgické slávenia s bl.Zdenkou Schelingovou v Podunajských Biskupiciach začíname v sobotu trojdňovou prípravou

Aktuality o sr. Zdenke

V utorok ráno o 9-tej hodine prišlo do Kostola povýšenia Svätého kríža 48 pútnikov z poľskej obce Niedzice v sprievode svojho kňaza vdp....
Na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, v sobotu 29. júna 2024, hlavným celebrantom na pútnickej svätej omši ku cti bl. Zdenky Schelingovej v...
Hlavným celebrantom pútnickej svätej omše ku cti bl. Zdenky Schelingovej v  Provinciálnom dome Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave bol súdny...

Osobné svedectvá

V uverejnených bulletinoch si môžte prečítať svedectvá z kroník v pútnickom kostole v Podunajských Biskupiciach, v rodisku sestry Zdenky v Krivej a tiež úryvky z ďakovných listov.
Som si istý, že sa tu naplno prejavila sila príhovoru bl. Zdenky...
Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)
Vďaka Ti, blahoslavená Zdenka, že si nám blízko a pomáhaš nám, keď s vierou prosíme o Tvoj príhovor.
Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...