V rodisku bl. Zdenky Schelingovej v Krivej sa konalo celoslovenské stretnutie františkánských terciárov

Najbližšie podujatia

Program:

16.00 - Modlitba posvätného ruženca s myšlienkami bl. Zdenky

             Litánie k bl. Zdenke

Modlitba za kňazov s bl. Titusom a bl. Zdenkou

            17. 00   Svätá omša

Program:

17.00 - Modlitba posvätného ruženca s myšlienkami bl. Zdenky

             Litánie k bl. Zdenke

Modlitba za mladých s bl. Zdenkou  a Ankou Kolesárovou

18. 00   Svätá omša v priamom prenose Rádia Lumen

Aktuality o sr. Zdenke

V sobotu 13. júla 2019 sa konalo 5. celoslovenské stretnutie terciárov v Krivej. Boli pozvaní aj hostia z Českej republiky. Svätú omšu slávil  generálny...
V utorok 9. júla 2019 o 10,30 h prišlo so Kostola Povýšenia Svätého kríža asi 60 detí od 6 do 14 rokov pod vedením dvoch bohoslovcov a 18-tich animárotov z ...
Vo štvrtok ráno 27. júna 2019  o 7,30 hod. bola slávená pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej v kaplnke Milosrdných sestier Svätého kríža v...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.