V posledný júnový deň pozývame ctiteľov bl.Zdenky na pútnickú svätú omšu do kaplnky Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave na Tulipáne.

Aktuality o sr. Zdenke

17. júna 2022 uplynulo 70 rokov od súdneho procesu Cecília Schelingová a spol. Toto výročie si chceli osobitne pripomenúť členovia KPVS. Spomienková slávnosť...
V pondelok ráno 30. mája 2022 bola slávená pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej. Hlavným celebrantom bol Vdp. Anton Solčiansky. Vo svojom...
V sobotu 28. mája 2022 o 17. 00 h.bola v Kostole Povýšenia Svätého kríža  v Podunajských Biskupiciach slávnostná svätá omša ku cti bl. Zdenky...

Osobné svedectvá

Som si istý, že sa tu naplno prejavila sila príhovoru bl. Zdenky...
Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)
Sestra Zdenka - ako zdravotná sestra - je nám blízko svojim príhovorom aj počas pandémie koronavírusu.
Vďaka Ti, blahoslavená Zdenka, že si nám blízko a pomáhaš nám, keď s vierou prosíme o Tvoj príhovor.
Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...