„Pamätaj na sviatočný deň a zasväť ho!“ (Ex 20,8) „Všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby.“ (Iz 56,6-7)

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

   Myšlienky zo zápisníka blahoslavenej  Zdenky:  Keď má svet svoje požiadavky, má ich ešte väčším právom aj Boh. Nech k nemu smerujú všetky úsilia a námahy...
V sobotu večer  29. decembra 2018, pred  nedeľou Svätej rodiny, putovali  ctitelia bl. Zdenky Schelingovej na pútnickú svätú omšu do Kostola Povýšenia...
V sobotu 29. decembra 2018  ráno o 7,30 hod. sa zišli ctitelia bl. Zdenky Schelingovej  na pútnickej svätej omši v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.