Pozývame Vás k bl. Zdenke do Trnavy

Aktuality o sr. Zdenke

Na piatu pôstnu nedeľu 26. marca 2023 vo farskom kostole v Ružomberku sme sa spolu s kňazmi a veriacimi tejto farnosti klaňali Ukrižovanému Pánovi a prosili...
V sobotu 25. marca 2023 sa u Milosrdných sestier Svätého kríža v Haniske konalo duchovné stretnutie s bl. Zdenkou v čase Pôstu, ktoré...
V poslednú sobotu 25. marca 2023 sa v Kostole povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach o 17,00 h slávila pútnická svätá omša ku cti...

Osobné svedectvá

Som si istý, že sa tu naplno prejavila sila príhovoru bl. Zdenky...
Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)
Vďaka Ti, blahoslavená Zdenka, že si nám blízko a pomáhaš nám, keď s vierou prosíme o Tvoj príhovor.
Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.