Pozývame Vás prežiť Advent v duchovnom spojení s bl. Zdenkou.

Aktuality o sr. Zdenke

V sobotu 2. decembra 2023 sa uskutočnila v provinciálnom dome v Trnave adventná duchovná obnova, ktorá sa niesla v duchu výzvy: Kračajme cestou lásky! Obnova...
V pondelok 4. decembra 2023 dopoludnia prišli  žiaci 5 A triedy z Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-...
Vo štvrtok ráno 30. novembra 2023 sa  v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža slávila svätá omša zo sviatku sv. Ondreja apoštola...

Osobné svedectvá

V uverejnených bulletinoch si môžte prečítať svedectvá z kroník v pútnickom kostole v Podunajských Biskupiciach, v rodisku sestry Zdenky v Krivej a tiež úryvky z ďakovných listov.
Som si istý, že sa tu naplno prejavila sila príhovoru bl. Zdenky...
Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)
Vďaka Ti, blahoslavená Zdenka, že si nám blízko a pomáhaš nám, keď s vierou prosíme o Tvoj príhovor.
Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...