Ponúkame Vám prežiť pár pôstných dní v tichu duchovných cvičení

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

Pozývame Vás do Vysokých Tatier pripraviť sa na slávenie Veľkej noci duchovnými cvičeniami pred Kvetnou nedeľou.Poplatok za pobyt v Charitnom domove 78,-Eur...
 V službe ľuďom - s pohľadom na život bl. Zdenky - bola téma duchovnej obnovy, ktorá sa konala v Charitnom domove v Dolnom Smokovci v dňoch 15. - 17. marca...
 Trpieť v tichosti a skryto. Ticho je ovzduším bolesti – i na Kalvárii sa mlčalo. Keď sa žalujeme, keď hľadáme potešenie a útechu, stráca sa to, čo je na ...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.