Srdce Ježišovo v Najsvätejšej Sviatosti, sladký spoločník nášho vyhnanstva, klaniam sa ti...

Aktuality o sr. Zdenke

Deň pred slávnosťou Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 29. mája 2024 ráno o 7,30 h bola pútnická svätá omša v kaplnke Provinciálneho domu...
Svätú omšu z nedele Najsvätejšej Trojice v pútnickom Kostole povýšenia Svätého kríža celebroval pútnik, pán farár z Krivej vdp. František Reguly, ktorý...
Druhý deň púte našich chorvátskych  sestier pokračoval v Podunajských Biskupiciach.  Sestry  sa mohli podrobnejšie  oboznámiť so životom...

Osobné svedectvá

V uverejnených bulletinoch si môžte prečítať svedectvá z kroník v pútnickom kostole v Podunajských Biskupiciach, v rodisku sestry Zdenky v Krivej a tiež úryvky z ďakovných listov.
Som si istý, že sa tu naplno prejavila sila príhovoru bl. Zdenky...
Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)
Vďaka Ti, blahoslavená Zdenka, že si nám blízko a pomáhaš nám, keď s vierou prosíme o Tvoj príhovor.
Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...