V poslednú aprílovú sobotu, vo veľkonočnom období, máme znova príležitosť stretnúť sa pri blahoslavenej Zdenke.

Aktuality o sr. Zdenke

V sobotu 23. marca 2024 popoludní sa v komunite Milosrdných sestier Svätého kríža v Haniske konalo stretnutie s bl. Zdenkou v čase...
Pôstnu duchovnú obnovu v Penzióne Caritas v Dolnom Smokovci v dňoch 15. - 17. marca 2024 na tému : Pohľadom na kríž vždy načerpám dosť síl viedol P...
Sobota 9. marca 2024 bola  vhodnou príležitosťou spojiť sa s univerzálnou Cirkvou a zapojiť sa do duchovnej akcie 24 hodín pre Pána. ktorú pápež...

Osobné svedectvá

V uverejnených bulletinoch si môžte prečítať svedectvá z kroník v pútnickom kostole v Podunajských Biskupiciach, v rodisku sestry Zdenky v Krivej a tiež úryvky z ďakovných listov.
Som si istý, že sa tu naplno prejavila sila príhovoru bl. Zdenky...
Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)
Vďaka Ti, blahoslavená Zdenka, že si nám blízko a pomáhaš nám, keď s vierou prosíme o Tvoj príhovor.
Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...