Pán naozaj vstal zmŕtvych, aleluja! Prajeme Vám radostné stretnutie so vzkrieseným Pánom.

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

V dňoch 11. až 14. apríla 2019 sa konali duchovné cvičenia pre laikov a ctiteľov bl. Zdenky Schelingovej v Charitnom domove v Dolnom Smokovci.  Téma...
Moja obeta, moja svätá omša sa teraz iba začína. Od Pánovho oltára idem k oltáru svojej práce... Všade musím vedieť pokračovať v obeti oltára. V hostii je...
V sobotu 30. marca 2019 bola pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Hlavným...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.