Aktuality

Nachádzate sa tu

„Pamätaj na sviatočný deň a zasväť ho!“ (Ex 20,8) „Všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby.“ (Iz 56,6-7)
V novom roku nech vás žehná Pán a nech Vás chráni.

Stránky