Aktuality

Nachádzate sa tu

Požehnané vianočné sviatky a stálu ochranu Panny Márie Bohorodičky všetkým ctiteľom bl. Zdenky a všetkým Vám, ktorí prichádzate na túto web.stránku, prajú a vyprosujú Milosrdné sestry Svätého kríža.
V treťom tisícročí, nová Hviezda žiari, na oblohe svätých, hľa, aj na oltári!

Stránky