Top správy

Nachádzate sa tu

Povzbudení slovami pápeža Františka, že v súvislosti s pandemiou Covid 19 sa nesmieme zastaviť v nostalgii za minulosťou, potrebujeme odvážnu trpezlivosť aby sme kračali a objavovali nové cesty a hľadali, čo nám Duch Svätý vnuká, Vám ponúkame možnosť duchovnej obnovy.
Požehnané vianočné sviatky a stálu ochranu Panny Márie Bohorodičky všetkým ctiteľom bl. Zdenky a všetkým Vám, ktorí prichádzate na túto web.stránku, prajú a vyprosujú Milosrdné sestry Svätého kríža.
V treťom tisícročí, nová Hviezda žiari, na oblohe svätých, hľa, aj na oltári!

Stránky

Odoberať Top správy