Top správy

Nachádzate sa tu

Ponúkame vám na každý deň Adventu povzbudenie z myšlienok bl.Zdenky Cecílie Schelingovej až do jeho završenia v deň 105. výročia jej narodenia.
Povzbudení slovami pápeža Františka v súvislosti s pandemiou Covid 19, sa nesmieme zastaviť v nostalgii za minulosťou, potrebujeme odvážnu trpezlivosťaby sme kračali a objavovali nové cesty a hľadali, čo nám Duch Svätý vnuká, Vám ponúkame môžnosť duchovnej obnovy.
„Pamätaj na sviatočný deň a zasväť ho!“ (Ex 20,8) „Všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby.“ (Iz 56,6-7)
S uvoľňovaním pandemických opatrení sa postupne otvárame aj pre pútnikov a ctiteľov bl. Zdenky Schelingovej. Pozývame Vás na pútnicku sv. omšu. Rúško v interiéri v spoločných priestoroch je povinné.
V sobotu ráno 29. mája 2021 sa po niekoľkých mesiacoch opäť zišli ctitelia bl.Zdenky na pútnickej svätej omši v Trnave, aj keď ešte v obmedzenom režime.
Slnko svieť mi, nenechaj ma v tmách, vyžeň z duše strach. Slnko svieť mi, Ty jediný máš moc tmu premeniť na jas...
Povzbudení slovami pápeža Františka, že v súvislosti s pandemiou Covid 19 sa nesmieme zastaviť v nostalgii za minulosťou, potrebujeme odvážnu trpezlivosť aby sme kračali a objavovali nové cesty a hľadali, čo nám Duch Svätý vnuká, Vám ponúkame možnosť duchovnej obnovy.
V treťom tisícročí, nová Hviezda žiari, na oblohe svätých, hľa, aj na oltári!

Stránky

Odoberať Top správy