Nachádzate sa tu

Zo zápisníka bl. Zdenky

Kategória: 

Na slávnosť Krista Kráľa zamyslíme sa nad textami zo zápisníka bl. Zdenky.

Odprosujeme ťa Pane Ježišu: 

 Za ľudskú zábudlivosť a nevďačnosť,        [ odprosujeme ťa. ]

Za tvoju opustenosť vo svätostánku,

Za zločiny hriešnikov,

Za nenávisť bezbožníkov,

Za rúhania, ktorými ťa urážajú,

Za svätokrádeže, ktorými sa znesväcuje Sviatosť lásky,

Za neúctivosti v tvojej svätej prítomnosti,

Za zradu, ktorej si ty obeťou,

Za chladnosť väčšiny tvojich detí,

Za opovrhovanie dôkazmi tvojej svätej lásky,

Za nevernosť tých, ktorí sa prehlasujú za tvojich nepriateľov,

Za zneužívanie tvojich milostí,

Za naše vlastné nevernosti,

Za hanebnú tvrdosť nášho srdca,

Za naše dlhé váhanie milovať ťa,

Za našu zbabelosť v tvojej svätej službe,

Za tvoje dlhé čakanie pri dverách nášho srdca,

Za hanebné odmietanie, ktoré tak často skusuješ,

Za odmietanú túžbu tvojej lásky k nám,

Za odmietanú túžbu tvojho srdca po našich srdciach,

Náš Spasiteľ a Vykupiteľ, z vrúcnej povďačnosti budeme ctiť a milovať tvoje Srdce.

Modlime sa: Pane, Ježišu Kriste, náš Pán a Vykupiteľ, raz si sa so zarmúteným srdcom žaloval: „Hľadal som niekoho, čo by ma  potešil, a nenašiel som.“ Ešte aj teraz zakusuješ za svoju lásku a dobrotu od toľkých ľudí iba nevďak a chlad. Prosíme ťa, prijmi milostivo preúbohú splátku našej povďačnosti, úcty a lásky svojho najsvätejšieho Srdca, pomáhaj nám, aby sme vždy a všade dokázali byť tebe verné a skutočne oddané deti. Amen.