Top správy

Nachádzate sa tu

Bohom požehnaný Nový rok 2022 a ochranu Panny Márie Bohorodičky všetkým ctiteľom bl. Zdenky a všetkým Vám, ktorí prichádzate na túto web.stránku prajú a vyprosujú Milosrdné sestry Svätého kríža.
Ponúkame vám na každý deň Adventu povzbudenie z myšlienok bl.Zdenky Cecílie Schelingovej až do jeho završenia v deň 105. výročia jej narodenia.
Povzbudení slovami pápeža Františka v súvislosti s pandemiou Covid 19, sa nesmieme zastaviť v nostalgii za minulosťou, potrebujeme odvážnu trpezlivosťaby sme kračali a objavovali nové cesty a hľadali, čo nám Duch Svätý vnuká, Vám ponúkame môžnosť duchovnej obnovy.
„Pamätaj na sviatočný deň a zasväť ho!“ (Ex 20,8) „Všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby.“ (Iz 56,6-7)

Stránky

Odoberať Top správy