Nachádzate sa tu

Z myšlienok bl. Zdenky

Kategória: 

„Musíme rásť v poznaní Boha, lebo keď nebudeme rásť v poznaní Boha, budeme rásť v poznaní sveta. A čo bude rásť pred nami, to si zamilujeme.“ bl. Zdenka

 Za osobitne dôležitý prameň poznania duchovného profilu Sr. Zdenky - tejto skromnej, usmievavej, prvej blahoslavenej Slovenky - pokladáme jej vlastnou rukou písané texty hlboko meditatívneho charakteru. Ony najviac odkrývajú hlbiny jej duše a jej životný program vyúsťujúci v jediný cieľ: v túžbe po svätosti, aj za maximálnych bolestí a obetí. (A. Habovštiak)