Nachádzate sa tu

Spievaj so mnou aleluja lásky...

Kategória: 

Pán naozaj vstal zmŕtvych, aleluja! Prajeme Vám radostné stretnutie so vzkrieseným Pánom. - Milosrdné sestry Svätého kríža

 Povzbuďme sa myšlienkami zo Zápisníka bl. Zdenky:  

„Kristus vstal, niet ho tu. Už nie som prístupná každej bolesti ako predtým. Som akoby vzkriesená a nie som tam, kde sa iní domnievajú, že som. Dospela som už tam, kde už nemožno trpieť...“