Aktuality

Nachádzate sa tu

„Pamätaj na sviatočný deň a zasväť ho!“ (Ex 20,8) „Všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby.“ (Iz 56,6-7)
Čas Adventu využili aj žiaci zo Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave na duchovnú obnovu pri bl. Zdenke Schelingovej v Podunajských Biskupiciach
V Zápisníku bl. Zdenky je aj modlitba k Márii, k Nepoškvrnenej Panne s prosbou: Nepoškvrnená Panna, daj nám Ježiša, daj nám lásku!

Stránky

Odoberať Aktuality