Nachádzate sa tu

Prosba k Duchu Svätému

Kategória: 

Vzývajme Ducha Svätého modlitbou zo zápisníka sestry Zdenky.

Blahoslavená Zdenka, prihováraj sa za nás.