Nachádzate sa tu

Litánie za zomrelých

Kategória: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon litanie_za_duse_v_ocistci.pdf312.75 KB
Medzi modlitbami v Zápisníku sestry Zdenky sú aj Litánie za duše v očistci. V týchto dňoch a celý tento mesiac si osobitne spomíname na našich drahých zosnulých, darujme im aj túto modlitbu.

Litánie za duše v očistci [Odpočinutie večné daj, ó, Pane!

Mojim milým rodičom,

 Mojim bratom, sestrám a príbuzným, 

Mojim učiteľom a duchovným vodcom,

 Všetkým kňazom katolíckej Cirkvi, 

Všetkým rehoľníkom a rehoľníčkam,

 Všetkým dobrodincom mojej duše i tela, 

Všetkým, ktorým som zaviazaná láskou a modlitbou,

 Všetkým, ktorí mi uškodili na tele i na duši, 

Všetkým, ktorí mi ublížili,

 Všetkým dušiam, ktoré ťa zvlášť milovali, 

Všetkým, ktoré sú najbližšie k spaseniu,

 Tým, ktoré najvrúcnejšie túžia po tebe, 

Tým, ktoré najviac trpia,

 Tým, ktoré sú ďaleko od vyslobodenia, 

Tým, ktoré sú najopustenejšie,

 Tým, ktoré sa modlili za zomrelých, 

Tým, ktoré sa starali o ozdobu a stavanie kostolov,

 Obhájcom svätej viery, 

Zo zvyku hrešiacim a len zázrakom Božej milosti zachráneným,

 Ľahostajným, ktoré prijímanie svätých sviatostí zanedbávali, 

Ľahostajným, ktoré svoj čas premárnili,

 Vlažným v modlitbe, 

Lenivým v konaní dobrých skutkov,

 Tým dušiam, ktoré odkladali čas svojho obrátenia a náhle zomreli, 

Vo vojne zabitým,

 Utopeným, 

Pri živelných pohromách zahynutým,

 Bez svätých sviatostí zomrelým, 

Všetkým, ktorí dnes alebo zajtra zomrú,

 Mojej úbohej duši, keď sa pred tvojím súdom objaví. 

Ó, Pane, zmiluj sa nad úbohými dušami trpiacimi v očistci a pomôž im.