Nachádzate sa tu

Úcta k Ježišovmu Srdcu a bl. Zdenka

Kategória: 

Bl. Zdenka bola naplnená láskou k Ježišovmu Srdcu. Svedčia o tom modlitby v jej zápisníku.

Najvýraznejšiu skupinu modlitieb v Zápisníku sestry Zdenky  utvárajú hlboké vyznania lásky k Ježišovi, najmä k jeho Božskému Srdcu a jeho Najsvätejšej krvi. 

Sestra Zdenka s Najsvätejším Srdcom uzatvára dokonca aj dôvernú zmluvu, ktorá sa začína týmito slovami:

„Môj predrahý Ježiš, horím túžbou stať sa dobrou rehoľníčkou. Preto ťa prosím, daj, aby bol môj život celkom taký ako tvoj a ako sa predstavuješ v Najsvätejšej Sviatosti. Veď tam si odumrel všetkému vonkajšiemu a na jeho slovo tajomným spôsobom poslúchaš kňaza. Pritom ani nehľadíš na stav jeho duše.“Hold k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu v litániovej podobe zaznieva priam majestátne.

Hold Ježišovmu Najsvätejšiemu Srdcu

Srdce Ježišovo v Najsvätejšej Sviatosti, sladký spoločník nášho vyhnanstva, klaniam sa ti

Sviatostné Srdce Ježišovo, Srdce také osamelé a ponížené, klaniam sa ti

Srdce opovrhnuté, potupené a ľuďmi zneuznávané, klaniam sa ti

Srdce, ktoré horíš láskou k našim srdciam, klaniam sa ti

Srdce, ktoré túžiš po našej láske, klaniam sa ti

Srdce, ktoré nás trpezlivo očakávaš, klaniam sa ti

Srdce, ktoré túžiš vypočuť nás, klaniam sa ti

Srdce, ktoré túžiš aby sme ťa vzývali, klaniam sa ti

Srdce, prameň nových milostí, klaniam sa ti

Srdce mlčanlivé, ktoré by si rádo hovorilo s dušami, klaniam sa ti

Srdce, sladký útulok vnútorného života, ktoré nás učíš tajomstvu spojenia s Bohom, klaniam sa ti

Srdce toho, ktorý spí a stále bdie, klaniam sa ti

Sviatostné Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

         Ježišu, ty obetný Baránok, chcem ťa potešovať, spájam sa s Tebou, obetujem sa s Tebou.

Korím sa pred Tebou.

Chcem zabudnúť na seba, aby som myslela iba na teba.

Z lásky k tebe si prajem, aby sa na mňa zabúdalo a aby mnou pohŕdali. Stačí mi, len keď ty ma porozumieš, len keď ty ma budeš milovať.

Budem mlčať, aby som teba počúvala. Zriekam sa seba, aby som zanikla v tebe. Daj, nech takto ukojím tvoj smäd po mojej spáse a posvätení. Daj, aby som ťa očistená milovala čistou a pravou láskou. Nechcem už naďalej unúvať tvoju trpezlivosť, prijmi ma, darujem sa ti!Zasväcujem ti všetky svoje skutky. Venujem ti svoj rozum, aby si ho osvietil; svoje srdce, aby si ho viedol; svoju vôľu, aby si ju posilňoval; svoju dušu a svoje telo aby si ich kŕmil; i celú svoju biedu, aby si mi prišiel pomôcť.

Sviatostné Srdce Ježišovo, tvoja svätá krv je životom mojej duše. Daj, nech už nežijem ja, ale ty sám ži vo mne.         Amen.