Nachádzate sa tu

Hold Ježišovmu Najsvätejšiemu Srdcu

Kategória: 

Sviatostné Srdce Ježišovo, tvoja svätá krv je životom mojej duše. Daj, nech už nežijem ja, ale ty sám ži vo mne. Amen.

 Srdce Ježišovo v Najsvätejšej Sviatosti, sladký spoločník nášho vyhnanstva, klaniam sa ti. 

Sviatostné Srdce Ježišovo, Srdce také osamelé a ponížené, klaniam sa ti.

 Srdce opovrhnuté, potupené a ľuďmi zneuznávané, klaniam sa ti. 

Srdce, ktoré horíš láskou k našim srdciam, klaniam sa ti.

 Srdce, ktoré túžiš po našej láske, klaniam sa ti. 

Srdce, ktoré nás trpezlivo očakávaš, klaniam sa ti.

 Srdce, ktoré túžiš vypočuť nás, klaniam sa ti. 

Srdce, ktoré túžiš aby sme ťa vzývali, klaniam sa ti.

 Srdce, prameň nových milostí, klaniam sa ti. 

Srdce mlčanlivé, ktoré by si rádo hovorilo s dušami, klaniam sa ti.

 Srdce, sladký útulok vnútorného života, ktoré nás učíš tajomstvu spojenia s Bohom, klaniam sa ti. 

Srdce toho, ktorý spí a stále bdie, klaniam sa ti.

 Sviatostné Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami. 

Ježišu, ty obetný Baránok, chcem ťa potešovať, spájam sa s Tebou, obetujem sa s Tebou.

 Korím sa pred Tebou.

Chcem zabudnúť na seba, aby som myslela iba na teba.

 Z lásky k tebe si prajem, aby sa na mňa zabúdalo a aby mnou pohŕdali. Stačí mi, len keď ty ma porozumieš, len keď ty ma budeš milovať.

 Budem mlčať, aby som teba počúvala. Zriekam sa seba, aby som zanikla v tebe. Daj, nech takto ukojím tvoj smäd po mojej spáse a posvätení. Daj, aby som ťa očistená milovala čistou a pravou láskou. Nechcem už naďalej unúvať tvoju trpezlivosť, prijmi ma, darujem sa ti!

 Zasväcujem ti všetky svoje skutky. Venujem ti svoj rozum, aby si ho osvietil; svoje srdce, aby si ho viedol; svoju vôľu, aby si ju posilňoval; svoju dušu a svoje telo aby si ich kŕmil; i celú svoju biedu, aby si mi prišiel pomôcť.

Sviatostné Srdce Ježišovo, tvoja svätá krv je životom mojej duše. Daj, nech už nežijem ja, ale ty sám ži vo mne. Amen.