Modlitby

Nachádzate sa tu

Sestra Zdenka si zvlášť uctievala Najsvätejšie Ježišovo Srdce. Svedčia o tom vlastnou rukou prepísané modlitby v Zdenkinom zápisníku, doplnené jej meditatívnými myšlienkami.
V treťom tisícročí, nová Hviezda žiari, na oblohe svätých, hľa, aj na oltári!
Každý úsek svojho života zaplním ochotou prijímať účinkovanie Boha a jeho milosti v mojej duši. bl. Zdenka
V Zápisníku bl. Zdenky je aj modlitba k Márii, k Nepoškvrnenej Panne s prosbou: Nepoškvrnená Panna, daj nám Ježiša, daj nám lásku!
deň liturgickej spomienky na bl. Zdenku Schelingovú
„Pamätaj na sviatočný deň a zasväť ho!“ (Ex 20,8) „Všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby.“ (Iz 56,6-7)

Stránky