Nachádzate sa tu

Litánie zo zápisníka bl. Zdenky

Kategória: 

V zápisníku sestry Zdenky sú vlastnou rukou prepísané litánie za duše v očistci. Nech nás v nastávajúcich dňoch aj príklad bl. Zdenky pohýňa k intenzívnejšie modlitbe za našich zosnulých.

 Litánie za duše v očistci

[Odpočinutie večné daj, ó, Pane!]

Mojim milým rodičom,

Mojim bratom sestrám a príbuzným,

Mojim učiteľom a duchovným vodcom,

Všetkým kňazom katolíckej Cirkvi,

Všetkým rehoľníkom a rehoľníčkam,

Všetkým dobrodincom mojej duše i tela,

Všetkým, ktorým som zaviazaná láskou a modlitbou,

Všetkým, ktorí mi uškodili na tele i na duši,

Všetkým, ktorí mi ublížili,

Všetkým dušiam, ktoré ťa zvlášť milovali,

Všetkým, ktoré sú najbližšie k spaseniu,

Tým, ktoré najvrúcnejšie túžia po tebe,

Tým, ktoré najviac trpia,

Tým, ktoré sú ďaleko od vyslobodenia,

Tým, ktoré sú najopustenejšie,

Tým, ktoré sa modlili za zomrelých,

Tým, ktoré sa starali o ozdobu a stavanie kostolov,

Obhájcom svätej viery,

Zo zvyku hrešiacim a len zázrakom Božej milosti zachráneným,

Ľahostajným, ktoré prijímanie svätých sviatostí zanedbávali,

Ľahostajným, ktoré svoj čas premárnili,

Vlažným v modlitbe,

Lenivým v konaní dobrých skutkov,

Tým dušiam, ktoré odkladali čas svojho obrátenia a náhle zomreli,

Vo vojne zabitým,

Utopeným,

Pri živelných pohromách zahynutým,

Bez svätých sviatostí zomrelým,

Všetkým, ktorí dnes alebo zajtra zomrú,

Mojej úbohej duši, keď sa pred tvojím súdom objaví.

Ó, Pane, zmiluj sa nad úbohými dušami trpiacimi v očistci a pomôž im.

 Modliť sa za  živých i mŕtvych  je skutok duchovného milosrdenstva. Modliť sa to je výsada nás kresťanov.  Každý deň môžeme volať do neba. Využívajme túto výsadu.