Nachádzate sa tu

Liturgické texty na 30. júla

Kategória: 

Ponúkame vám liturgické texty k sláveniu svätej omše ku cti blahoslavenej Zdenky Schelingovej

 Bl. Zdenky, panny a mučenice 30. júla - Ľubovoľná spomienka  (červená)  L III. spoločná časť mučeníkov Č.1. Mud 3, 1-9  č.5, s. 715;  Responzóriový žalm:  Ž 124, 2-3. 4-5. 7c-8  s. 714;  Ev. č. 4. Lk 9, 23-26 s. 725. Spoločné omše mučeníkov: O panne mučenici (RM Typis Vaticanis 2001, s. 895;) pf. O svätých mučeníkoch       

MODLITBA DŇA

   Dobrotivý Bože, ty si dal blahoslavenej Zdenke  nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi,ktorú prejavila radostnou službou chorým a tvojim kňazom; *prosíme ťa, dopraj aj nám, – aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.