Nachádzate sa tu

Deviaty deň novény k bl. Zdenke Schelingovej

Kategória: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon deviaty_den.pdf263.15 KB
„Zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečatili obetou.“ (Ž 50,5) „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15,13)

Ochota k obeti

Myšlienky zo zápisníka sestry Zdenky:

 Milovať obetné drevo kríža. Musím si zvyknúť vykonať všetko radostne, urobiť aj tisíce drobných každodenných obetí, naučiť sa denne zomierať vo svojom srdci, nechať uprostred nepatrných a všedných okolností po kvapkách krvácať svoje srdce aj pod tlakom protivenstva, utrpenia a obetí každého druhu. Tak veľmi by som chcela jednoducho a hrdinsky sa položiť na kríž a pritom zabudnúť na seba. Cítim, ako pomaly vylievam krv za toho, koho milujem. Áno, vždy mám za niekoho zopakovať Kristovo obetovanie, najmä vtedy, keď niekto kráča i blúdi životom po neviditeľných cestách tmy. Vtedy musím pevnejšie stáť na svojom mieste. Potešovať Ježiša za ľahostajnosť tohto sveta, za nevďak ľudí, bude mojou každodennou robotou. Všetko chcem robiť iba pre neho. Obetujem mu ešte aj svoj úsmev, lebo vtedy naozaj milujeme, keď obetujeme dočista všetko.

Modlitba:

Pane Ježišu, sestra Zdenka mala srdce plné lásky a ochoty obetovať sa pre dobro iných. Spájala sa s tvojou obetou a dávala zadosťučinenie za hriechy a slabosti ľudí. Na jej príhovor naplň aj nás duchom pokánia a ochotou obetovať sa za iných, lebo ty si prameň nášho pokoja a radosti na veky vekov. Amen. Sláva Otcu…

Blahoslavená Zdenka, ochotná obetovať sa za iných, oroduj za nás!