Nachádzate sa tu

Blahoslavená Zdenka pomáha

Kategória: 

Povzbuďme sa k dôvere v príhovor bl. Zdenky aj z nasledujúceho svedectva.

Vydávala som sa vo veku 43 rokov. Veľmi som túžila, aby sme mali aspoň jedno dieťa. Po pol roku som bola v požehnanom stave, lenže po niekoľkých týždňoch mi lekár povedal, že dieťa je mŕtve. To sa opakovalo ešte dvakrát. Bola som zúfalá a nešťastná. Raz som bola u mojej kamarátky a tá ma povzbudila. Dala mi deviatnik k blahoslavenej Zdenke. S vierou som sa ho modlila a bl. Zdenka mi pomohla. Sľúbila som jej, že ak to bude dievča, tak sa bude volať Zdenka. Tak sa aj stalo. Mala som vtedy 47 rokov. Narodila sa zdravá Zdenka. Vedieme ju k úcte k jej patrónke. Ďakujeme bl. Zdenke a modlíme sa za jej svätorečenie. S úctou H.  (list  január 2017)

Vypočutia na príhovor bl. Zdenky

V uverejnených bulletinoch si môžte prečítať svedectvá z kroník v pútnickom kostole v Podunajských Biskupiciach, v rodisku sestry Zdenky v Krivej a tiež úryvky z ďakovných listov.
Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Sestra Zdenka pomáha... uvádzame niekoľko osobných poďakovaní od tých, ktorí zakúsili účinný príhovor bl. Zdenky

Stránky