Nachádzate sa tu

Poďakovania

Kategória: 

Sestra Zdenka pomáha... uvádzame niekoľko osobných poďakovaní od tých, ktorí zakúsili účinný príhovor bl. Zdenky

   Ďakujem, blahoslavená Zdenka, za príhovor v službe lekárskej starostlivosti a za uzdravenie, obrátenie, milosť pokoja, lásky a pekného správania Zuzky, Betky, Majky a ostatných z pracovného spoločenstva. Vďaka!  M.  (júl 2015)   

Zdenka, fakt, aj vďaka Tebe sa to podarilo. Ďakujem Ti aj s deťmi.   Z.   (júl 2015)

Ďakujem Ti, blahoslavená sestra Zdenka, za uzdravenie môjho vnuka Rasťa. Naďalej prosím za jeho zdravie. Vďaka!      (júl 2015)

Milovaná blahoslavená Zdenka, vďaka za Tvoju pomoc a príhovor. Drahá Zdenka, nemám dostatok slov na vyjadrenie mojej vďaky.(júl 2015)

  Zdenka, vďaka Ti za uzdravenie Gabiky. Buď stálou sprievodkyňou jej života. (júl 2015)

Ďakujeme Bohu, sestra Zdenka, za PRÍKLAD VIERY, NÁDEJE A LÁSKY, ktorý nám prostredníctvom Teba na Slovensku zanechal... Kiežby nám Božia milosť stále pripomínala Teba a Tvoj nezištný život... život LITURGIE... Prosím, naďalej sa prihováraj za naše obrátenie. Tvojmu príhovoru zverujem i môjho krstného otca, ktorý už toľké roky trpí nevyliečiteľnou chorobou. Prosím Ťa, pomôž mu v posledných chvíľach života na tejto zemi... (júl 2015)

Ďakujeme, Zdeni, za pomoc príhovoru počas pôrodu. Nech je Boh oslávený vždy, všade a vo všetkom!   B.   (júl 2015) 

Bl. sestra Zdenka, ďakujem Ti za môjho syna kňaza, že ho ochraňuješ a pomáhaš mu. Ďakujem aj za dcéru, ktorú tiež odovzdávam pod Tvoju ochranu. Zároveň Ťa prosím o ochranu do ďalších dní pre celú rodinu, a tak ako si pomáhala tu na zemi svojim blížnym, tak prosím o ochranu a pomoc zhora. Bl. sestra Zdenka, oroduj za nás. Ďakujem a prosím o príhovor a pomoc.(júl 2015)   

Bl. Zdenka, ďakujem, že pomáhaš, že sa prihováraš Najvyššiemu a prosíš o pomoc pre pútnikov. Chodím sem už 11 rokov a Tvoju pomoc často cítim. S veľkou láskou úctou a vďakou pútnička A.(júl 2015) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Drahá sestrička Zdenička, ďakujem Ti, že si vyprosila milosť a Klaudia aj na Tvoj príhovor ukončila školu a našla si zamestnanie... Zo srdca Ti ďakujem. V. (júl 2015) 

 Ďakujem za milosť, že sa môžem zúčastniť na slávení svätej omše pri príležitosti 60. výročia úmrtia bl. Zdenky a prosím o dar viery, dary Ducha Svätého, Božie milosti a ochranu Panny Márie na príhovor bl. sestry Zdenky pre všetkých členov mojej rodiny.  (júl 2015)

Blahoslavená Zdenka, prišiel som na ďakovnú svätú omšu. Ďakujem za uzdravenie.  L. K.  (júl 2015)

    

Vypočutia na príhovor bl. Zdenky

V uverejnených bulletinoch si môžte prečítať svedectvá z kroník v pútnickom kostole v Podunajských Biskupiciach, v rodisku sestry Zdenky v Krivej a tiež úryvky z ďakovných listov.
Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Sestra Zdenka pomáha... uvádzame niekoľko osobných poďakovaní od tých, ktorí zakúsili účinný príhovor bl. Zdenky

Stránky