Myšlienky

Nachádzate sa tu

Vstupujeme do kajúceho obdobia Cirkvi. Prežívajme dni veľkého pôstu v nenáročnosti ako nás k tomu motivuje bl. Zdenka.
V archívnych materiáloch sú aj útržky papiera s myšlienkami napísanými Zdenkinym písmom. Nad jednou z nich sa môžeme zamyslieť.
Ponúkame vám na každý deň Adventu povzbudenie z myšlienok bl.Zdenky Cecílie Schelingovej až do jeho završenia v deň 105. výročia jej narodenia.
„Pamätaj na sviatočný deň a zasväť ho!“ (Ex 20,8) „Všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby.“ (Iz 56,6-7)

Stránky

Odoberať Myšlienky