Nachádzate sa tu

Z myšlienok bl. Zdenky

Kategória: 

" Keď milujem Krista, všetko je ľahké."

Za osobitne dôležitý prameň poznania duchovného profilu Sr. Zdenky - tejto skromnej, usmievavej, prvej  blahoslavenej Slovenky - pokladáme jej vlastnou rukou písané texty hlboko meditatívneho charakteru. Ony najviac odkrývajú hlbiny jej duše a jej životný program vyúsťujúci v jediný cieľ: v túžbe po svätosti, aj za maximálnych bolestí a obetí. (A. Habovštiak)