Nachádzate sa tu

Z myšlienok blahoslavenej Zdenky

Kategória: 

... Čo urobíš s tou jarou, Pane? Pošleš kruté sparné dni, že odpadnú kvety, zmizne vôňa umlkne spev? Nuž,Pane, staň sa vôľa tvoja. Však len tak dozieva bohaté ovocie...

„Pane, duša moja pred tebou stojí jak krásny jarný deň, plný kvetu, vône, jasu.Čo urobíš s tou jarou, Pane? Pošleš kruté sparné dni, že odpadnú kvety, zmizne vôňa, umĺkne spev? Nuž, Pane, staň sa vôľa tvoja. Však len tak dozrieva bohaté ovocie.Len jedného ma chráň: netresci ma tak, aby tá krásna jarná krajina mojej duše mala ostať navždy krajinou síce po­kojnou, ale bez snahy, bez práce, bez skúšok, bez pokroku, krajinou mŕtvou tebe a mojim blížnym."

 Text z knižočky, ktorú  veno­val sestre Zdenke „na ďalekú cestu" Anton Turčan, kaplán v Humennom, ako darček na Vianoce roku 1940.Na prvú, prázdnu stranu tejto modlitbovej knižky si vtedy sestra Zdenka vlastnoručne napísala tzv. Novosvätencovu mod­litbu; tak si ju pomenovala ona sama. Ukázalo sa, že táto mod­litba bola vlastne mottom jej života, každodennou modlitbou uskutočňovanou až do jej ostatných chvíľ.