Myšlienky

Nachádzate sa tu

... Čo urobíš s tou jarou, Pane? Pošleš kruté sparné dni, že odpadnú kvety, zmizne vôňa umlkne spev? Nuž,Pane, staň sa vôľa tvoja. Však len tak dozieva bohaté ovocie...

Stránky

Odoberať Myšlienky