Nachádzate sa tu

Žiak piateho ročníka

Kategória: 

Náš vnuk, žiak piateho ročníka cirkevnej ZŠ, bol uzdravený na príhovor sestry Zdenky.
Jeho diagnóza znela: Nevnímavosť, precitlivenosť, hrubé chovanie k učiteľom vo vyjadrovaní. Na odporučenie lekára bol hospitalizovaný v nemocnici. Štvrtý ročník absolvoval v liečebnom školskom sanatóriu. Do piateho ročníka nastúpil v pôvodnej ZŠ. Po niekoľkých týždňoch musel byť s podobnými ťažkosťami znovu hospitalizovaný. Modlili sme sa k sestre Zdenke deväťdňovú modlitbu. Po troch týždňoch sa na prekvapenie lekára stav upravil. Vnuk bol prepustený. Pracuje a chová sa ako „svätý“, hovorí jeho mama. Túto zmenu pozorujeme všetci.

Značky: 

Vypočutia na príhovor bl. Zdenky

V uverejnených bulletinoch si môžte prečítať svedectvá z kroník v pútnickom kostole v Podunajských Biskupiciach, v rodisku sestry Zdenky v Krivej a tiež úryvky z ďakovných listov.
Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Sestra Zdenka pomáha... uvádzame niekoľko osobných poďakovaní od tých, ktorí zakúsili účinný príhovor bl. Zdenky

Stránky