Nachádzate sa tu

Žiak piateho ročníka

Kategória: 

Náš vnuk, žiak piateho ročníka cirkevnej ZŠ, bol uzdravený na príhovor sestry Zdenky.
Jeho diagnóza znela: Nevnímavosť, precitlivenosť, hrubé chovanie k učiteľom vo vyjadrovaní. Na odporučenie lekára bol hospitalizovaný v nemocnici. Štvrtý ročník absolvoval v liečebnom školskom sanatóriu. Do piateho ročníka nastúpil v pôvodnej ZŠ. Po niekoľkých týždňoch musel byť s podobnými ťažkosťami znovu hospitalizovaný. Modlili sme sa k sestre Zdenke deväťdňovú modlitbu. Po troch týždňoch sa na prekvapenie lekára stav upravil. Vnuk bol prepustený. Pracuje a chová sa ako „svätý“, hovorí jeho mama. Túto zmenu pozorujeme všetci.

Značky: 

Vypočutia na príhovor bl. Zdenky

V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Sestra Zdenka pomáha... uvádzame niekoľko osobných poďakovaní od tých, ktorí zakúsili účinný príhovor bl. Zdenky
Srdce mi drásalo od žiaľu, keď som sa v máji rozprávala s tri a pol ročným vnúčikom a on nie a nie vysloviť prvé hlásky vety.

Stránky