Nachádzate sa tu

Už sa nezajakáva

Kategória: 

Srdce mi drásalo od žiaľu, keď som sa v máji rozprávala s tri a pol ročným vnúčikom a on nie a nie vysloviť prvé hlásky vety.
Náš najmladší vnúčik zo šiestich dcériných detí sa veľmi zajakával. Srdce mi drásalo od žiaľu, keď som sa v máji rozprávala s tri a pol ročným vnúčikom a on nie a nie vysloviť prvé hlásky vety. Bolo mi tak hrozne ľúto tohto malého bystrého a dobrého chlapčeka. Predstavila som si, ako bude trpieť v škole a v živote vôbec... Obrátila som sa s vrúcnou prosbou a dôverou na Božské Srdce a Jeho Matku o pomoc a na sestričku Zdenku o príhovor. Vedia o jej veľkých zásluhách a hroznom utrpení z
lásky k Ježišovi, vybrala som sa na jej hrob v Podunajských Biskupiciach...Na jej hrobe súžasnou dôverou skoro 2 hodiny som sa modlila, nahlas som prednášala moju naliehavú prosbu...Moja viera v Zdenkinu pomoc bola taká silná, že som bola presvedčená o vyslyšaní, aj keď to nebolo hneď badať. Modlila som sa neúnavne ďalej, lebo som verila, že Pán Ježiš, z lásky ku ktorému toľko trpela, neodmietne jej prosbu, najmä keď ide o milosť pre malé dieťa. Keď začiatkom júla prišla dcérka s
rodinou k nám na prázdniny, veľká radosť a vďačnosť voči Bohu i sr. Zdenke zaliala moje srdce, keď som sa na vlastné uši presvedčila, že vnúčik sa už nezajakáva. Vrúcna vďaka Tebe, Najsvätejšie Srdce Ježišovo, kto ré si na príhovor sestričky Zdenky
vyslyšalo moje prosby.

Značky: 

Vypočutia na príhovor bl. Zdenky

Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Sestra Zdenka pomáha... uvádzame niekoľko osobných poďakovaní od tých, ktorí zakúsili účinný príhovor bl. Zdenky

Stránky