Nachádzate sa tu

Obrátenie chorého na Alzheimerovu chorobu

Kategória: 

Obrátenie chorého na Alzheimerovu chorobu. Bol nepraktizujúcim kresťanom.
V januári 2004 bol môj blízky známy 77-ročný pán Zdenek hospitalizovaný v liečebni dlhodobo chorých s diagnózou Alzheimerova choroba. Bol nepraktizujúcim kresťanom.
V období, keď som ho spoznala, bol vyslovene neveriaci a viera iných mu bola na posmech. V posledných rokoch mal rôzne ochorenia, ktoré značne negatívne pôsobili na jeho psychický stav (pocit stiesnenosti a depresie).
Snažila som sa mu pomôcť po duchovnej stránke, no nič neprijímal. V tomto čase som sa sústredene začala modliť a prosiť o pomoc menovkyňu chorého – bl. Zdenku, ktorá bola čerstvo vyhlásená za blahoslavenú. Žiadaná pomoc sa dostavila pomerne rýchlo. Asi po troch mesiacoch si žiadal kňaza, aby ho prišiel zaopatriť. Táto sviatosť pána Zdenka úplne zmenila. Ako pacient sa stal evidentne pokojnejší, trpezlivý, čo predtým bolo naopak. V máji 2005 zomrel vyrovnane, pokojne zaspal a pred smrťou celému ošetrujúcemu personálu ďakoval za opateru. Som presvedčená, že moje modlitby prednesené prostredníctvom sr. Zdenky boli u nebeského Otca vypočuté a pán Zdenek zomrel zmierený s Bohom.

Značky: 

Vypočutia na príhovor bl. Zdenky

Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Sestra Zdenka pomáha... uvádzame niekoľko osobných poďakovaní od tých, ktorí zakúsili účinný príhovor bl. Zdenky

Stránky