Myšlienky bl. sr. Zdenky

Nachádzate sa tu

Spolu s bl. Zdenkou ďakujme Pánovi za dar Eucharistie a za dar sviatosti kňazstva. - "Ježiš, teraz vidím, ako vo svätej hostii dokonávaš svoje zničenie. A viem aj to, s akou pokorou sa rozdávaš, ty, božský Kráľ, všetkým kňazom..."
... Čo urobíš s tou jarou, Pane? Pošleš kruté sparné dni, že odpadnú kvety, zmizne vôňa umlkne spev? Nuž,Pane, staň sa vôľa tvoja. Však len tak dozieva bohaté ovocie...
Vstupujeme do kajúceho obdobia Cirkvi. Prežívajme dni veľkého pôstu v nenáročnosti ako nás k tomu motivuje bl. Zdenka.
V archívnych materiáloch sú aj útržky papiera s myšlienkami napísanými Zdenkinym písmom. Nad jednou z nich sa môžeme zamyslieť.
Ponúkame vám na každý deň Adventu povzbudenie z myšlienok bl.Zdenky Cecílie Schelingovej až do jeho završenia v deň 105. výročia jej narodenia.

Stránky