Myšlienky bl. sr. Zdenky

Nachádzate sa tu

Ponúkame vám na každý deň Adventu povzbudenie z myšlienok bl.Zdenky Cecílie Schelingovej až do jeho završenia v deň 105. výročia jej narodenia.
„Pamätaj na sviatočný deň a zasväť ho!“ (Ex 20,8) „Všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby.“ (Iz 56,6-7)
Náš život má byť dokonalé „áno“, ktorým sa celkom dávame Bohu. „Áno“, ktorým úplne priľneme k Bohu.

Stránky