Nachádzate sa tu

Z myšlienok bl. Zdenky

Kategória: 

Náš život má byť dokonalé „áno“, ktorým sa celkom dávame Bohu. „Áno“, ktorým úplne priľneme k Bohu.

 Podľa príkladu Panny Márie máš byť dennodenným, ustavičným „fiat“, a tak obnovovať a nosiť jeho vtelenie vo svojom srdci.  Kto žije z Boha, ten duchovne počal Slovo skrze vieru, porodil ho i živil konaním dobrých skutkov. Zrodiť v sebe Boha je veľkou úlohou duše. Aká hodnotná je duša, čo žije v tomto duchu poslušnosti. Vtedy aj jej priemerné skutky sú sväté. Prestáva u nej obyčajný, bezvýznamný život. Náš život má byť dokonalé „áno“, ktorým sa celkom dávame Bohu. „Áno“, ktorým úplne priľneme k Bohu.  Veľká jednoduchosť iných udivuje a strháva ešte viac ako to, čo je komplikované.  

Pane Ježišu, obetavý postoj tvojej Matky Márie zaujal dušu sestry Zdenky, preto sa k nej utiekala s úprimnosťou svojho srdca a usilovala sa ju nasledovať v ochotnom plnení tvojej vôle. Na jej príhovor udeľ aj nám detinskú dôveru a lásku k tvojej Matke, ktorá je najistejšou cestou k tebe, lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.