Myšlienky bl. sr. Zdenky

Nachádzate sa tu

... Čo urobíš s tou jarou, Pane? Pošleš kruté sparné dni, že odpadnú kvety, zmizne vôňa umlkne spev? Nuž,Pane, staň sa vôľa tvoja. Však len tak dozieva bohaté ovocie...
Vstupujeme do kajúceho obdobia Cirkvi. Prežívajme dni veľkého pôstu v nenáročnosti ako nás k tomu motivuje bl. Zdenka.
V archívnych materiáloch sú aj útržky papiera s myšlienkami napísanými Zdenkinym písmom. Nad jednou z nich sa môžeme zamyslieť.

Stránky