Nachádzate sa tu

Pozvanie

Kategória: 

Ponúkame Vám prežiť pár pôstných dní v tichu duchovných cvičení

Pozývame Vás do Vysokých Tatier pripraviť sa na slávenie Veľkej noci duchovnými cvičeniami pred Kvetnou nedeľou.

Poplatok za pobyt v Charitnom domove 78,-Eur  spolu s daňou pre mesto sa hradí pri nástupe.