Nachádzate sa tu

Z myšlienok blahoslavenej Zdenky

Kategória: 

Trpieť v stave milosti je východiskom veľkých skutkov.

Trpieť v stave milosti je východiskom veľkých skutkov. Preto si ľahnem ako na kríž so všetkými svojimi chybami pred bránu Božieho majestátu, ktorou Boh vylieva svoje milosti. Aj tomto pokornom položení ho budem vrúcne milovať a pracovať neustále iba pre neho. Utrpenie, ktoré prináša so sebou deň, je ťažké a je ho mnoho. Ale utrpenie a bolesti, ktoré posiela Boh, prijímajme plným objatím, a nie iba koncami prstov. 

Pre jedno utrpenie, ktoré znášame s radosťou, budeme Boha intenzívnejše milovať po celú večnosť.