Nachádzate sa tu

Bl. Zdenka a jej úcta k Ježišovmu Srdcu

Kategória: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon notova_priloha.pdf156.54 KB
Sestra Zdenka si zvlášť uctievala Najsvätejšie Ježišovo Srdce. Svedčia o tom vlastnou rukou prepísané modlitby v Zdenkinom zápisníku, doplnené jej meditatívnými myšlienkami.

Mesiac jún je zasvätený Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Nechajme sa osloviť modlitbami zo Zápisnika bl. Zdenky a prehĺbujme aj my svoju úctu k Ježišovmu Srdcu.

Pozdravenie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Buď pozdravené Srdce môjho Ježiša, zachráň ma!

Buď pozdravené Srdce môjho Stvoriteľa, zdokonaľuj ma!

Buď pozdravené Srdce môjho Vykupiteľa, vysloboď ma!

Buď pozdravené Srdce môjho Sudcu, ospravedlň ma!

Buď pozdravené Srdce môjho Otca, voď ma!

Buď pozdravené Srdce môjho Ženícha, miluj ma!

Buď pozdravené Srdce môjho Kráľa, korunuj ma!

Buď pozdravené Srdce môjho Dobrodinca, obohacuj ma!

Buď pozdravené Srdce môjho Pastiera, kŕm ma!

Buď pozdravené Srdce môjho Priateľa, potešuj ma!

Buď pozdravené Srdce môjho Brata, buď vždy pri mne!

Buď pozdravené Srdce plné dobroty, odpusť mi!

Buď pozdravené Srdce plné vznešenosti, zažiar vo mne!

Buď pozdravené Srdce plné lásky, rozohni ma!

Buď pozdravené Srdce plné láskavosti, účinkuj vo mne!

Buď pozdravené Srdce plné zmilovania, zaruč sa za mňa!

Buď pozdravené Srdce plné pokory, spočívaj vo mne!

Buď pozdravené Srdce plné trpezlivosti, trp ma!

Buď pozdravené Srdce plné vernosti, zastaň sa ma!

Buď pozdravené Srdce najhodnejšie úcty a obdivu, požehnaj ma!

Buď pozdravené Srdce plné pokoja, upokoj ma!

Buď pozdravené Srdce nadovšetko krásne a príťažlivé, uchváť ma!

Buď pozdravené Srdce vznešené a dokonalé, zošľachťuj ma!

Buď pozdravené najsvätejšie Srdce, drahocenný balzam, zachovaj ma!

Buď pozdravené posväcujúce a spásonosné Srdce, polepšuj ma!

Buď pozdravené požehnané Srdce, lekár a liek na všetky naše choroby, uzdrav ma!

Buď pozdravené Srdce Ježišovo útecha utláčaných, potešuj ma!

Buď pozdravené Srdce Ježišovo, ohnisko lásky, stráv ma!

Buď pozdravené Srdce Ježišovo, vzor dokonalosti, osvieť ma!

Buď pozdravené Božské Srdce, prazdroj šťastia, posilňuj ma!

Buď pozdravené Srdce večnej velebnosti, povolaj ma!

                            Amen.