Nachádzate sa tu

Pútnická svätá omša v Trnave

Kategória: 

Sobota - ranná svätá omša pri bl. Zdenke Schelingovej

V sobotu ráno 29. apríla 2023 o 7.30 hod. bola slávená pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej, presunutá z nedele 30. apríla. Hlavným celebrantom bol Vsdp. Ján Polák, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu v Trnave. Povzbudil prítomných aj poukázaním na sv. Katarínu Siensku, ktorej sviatok dnes v Cirkvi slávime a tiež na život bl. Zdenky. Jej výrok: "Za mrakmi je moje milované slnko" nás povzbudzuje k dôvere a nádeji, že v Ježišovi je zavŕšené všetko. On má slová večného života.