Nachádzate sa tu

Pútnici z Brna

Kategória: 

K bl. Zdenke Schelingovej putopvali aj pútnici z Brna

V sobotu 25. februára 2023 ráno pred 8,00 h prišiel do Podunajských Biskupíc autobus pútnikov (55) z Cyrilometodějskej kresťanskej akadémie z Brnenskej diecézy – Brno a okolie. Púť organizoval diakon pán Radek Mezuláník s manželkou. Po milom zvítaní sa, usadení, rozdelení úloh pri svätej omši (miništrant, lektori, speváci) sa začala slávnostná svätá omša ku cti bl. Zdenky. Svätej omši predsedal vdp. Peter Hošek, s ním koncelebroval vdp. Oldřich Chocholáč, ktorý mal homíliu. Evanjelium predniesol diakon pán Radek, ktorý celú liturgiu precízne pripravil a všetko preložil do češtiny. Hneď po svätej omši si so záujmom vypočuli krátku históriu o prvom provinciálnom dome Milosrdných sestier Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach, tiež o Kostole povýšenia Svätého kríža. Potom nasledovala prezentácia o bl. Zdenke. Po spoločnom fotografovaní, zápise do pútnickej knihy a nákupe pamiatok o bl. Zdenke sa rozlúčili so sestrami. Radostní a vďační sa autobusom presunuli do Zátišia bl. Zdenky na miestnom cintoríne. Odtiaľ ich cesta smerovala do Katedrály sv. Martina v Bratislave a do národnej svätyne v Šaštíne.