Aktuality

Nachádzate sa tu

Spolu s bl. Zdenkou ďakujme Pánovi za dar Eucharistie a za dar sviatosti kňazstva. - "Ježiš, teraz vidím, ako vo svätej hostii dokonávaš svoje zničenie. A viem aj to, s akou pokorou sa rozdávaš, ty, božský Kráľ, všetkým kňazom..."
Ponúkame Vám prežiť pár pôstných dní v tichu duchovných cvičení

Stránky