Nachádzate sa tu

Pútnická svätá omša v Trnave

Kategória: 

Ctitelia bl. Zdenky sa zišli v Trnave na pútnickej svätej omši vo výročný deň Zdenkinych prvých sľubov

Svätú omšu ku cti bl. Zdenky slávil kanonik vdp. Jozef Gallovič, farár a dekan v Trnave. Spolu s ním koncelebroval P. Gregor Wach OSPPE z farnosti Trnava - Tulipán. Pán dekan vo svojom príhovore povzbudil prítomných, aby si vyprosovali lásku k Bohu a k Cirkvi akú mala sestra Zdenka a ako ona očami viery pozerali na kňazov a Cirkev. Sestra Zdenka nestratila svoju dôstojnosť, lebo milovala, odpúšťala a obetovala sa. Silu k láske nachádzala pri Ježišovi. Poprial prítomným, aby v nás víťazila Božia láska nad všetkými negatívnymi vplyvmi.