Nachádzate sa tu

Pútnická svätá omša v Podunajských Biskupiciach

Kategória: 

Novembrová púť ku bl. Zdenke Schelingovej v Podunajských Biskupiciach

Novembrovou pútnickou svätou omšou ku cti bl. Zdenky v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Pod. Biskupiciach v sobotu 30.11.2019 sme ovstúpili do nového cirkevného roka. Svätej omši predsedal vdp. Tomáš Krampl, kaplán v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave. S ním koncelebrovali P. Tmotej Masár SJ, vdp. Daniel Dian a rektor nášho kostola vdp. Pavol Brunovský. Na začiatku svätej omše hlavný celebrant posvätil adventné vence a sviece, ktoré si priniesli veriaci a na hlavnom venci sa rozžala prvá svieca. Vdp. Krampl v príhovore na tému Bl. Zdenka a Advent, najprv vysvetlil, čo je to Advent a potom prešiel na Zdenkin Advent. Advent – bdenie – nočné bdenie. Bdenie, to je určitá aktivita, upierať pohľad do diaľav, kráčanie ku svetlu, k narodeniu Svetla sveta.  Zdenkin Advent – bl. Zdenka bdela v klasickej nemocničnej službe pri pacientoch. Neskôr začína viac bdieť, keď nastúpila „červená tma“. Zdenka odpovedala na Svetlo sveta originálnym spôsobom. Vo svojom Advente urobila nový krok. Vedela, že svojou obetou vstúpi do väčšej noci. Všetko v jej živote smerovalo k smrti. Ježiš v Zdenkinom srdci zažal svetlo viery – svojou obetou kráčala ku svetlu.