Nachádzate sa tu

Deň rodiny v Krivej

Kategória: 

V rodisku bl. Zdenky Schelingovej sa konala tento rok už v poradí štvrtá Púť rodín z Oravy

V nedeľu 8.9.2019 sa uskutočnila v Krivej Púť rodín z Oravy k bl. Zdenke Schelingovej.

Púť sa začala svätou omšou o 14.00 hod. Hlavným celebrantom bol o. Ľuboš Laškoty spolu s o. Matúšom Reinerom a o. Dominikom Jamrichom. Rodinám sa prihovoril o. Matúš Reiner, ktorý povzbudil prítomných, aby vytrvali vo vernosti. Rodina je základ, tu sa odovzdáva viera, formuje sa  charakter dieťaťa a jeho osobnosť. V rodine je rovnako  dôležité odpúšťanie, vzájomná pomoc. Je to dobrý štart k Národnému pochodu za život. Vo svätej omši bola obnova manželských sľubov. Spieval zbor spojený z Trstenej, Krivej a Nižnej. Po uctení si relikvie bl. Zdenky nasledovalo požehnanie áut a na ihrisku boli pripravené stanovištia, kde sa deti spolu aj s rodičmi mohli zahrať, zasúťažiť. Boli pripravené aj atrakcie pre deti. Nechýbala prednáška mladých manželov Dzurňákových z Levoče. Pre deti bolo pripravené divadielko. Prítomné sestry zo Zuberca sa zapojili  aj na  ihrisku, kde mali pre deti jedno stanovište.  Deň rodiny zakončili o 18.00 hod. modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu.