Nachádzate sa tu

Novéna za chorých a modlitby chorých

Kategória: 

Najčastejšie sa k nám ľudia obracajú s prosbou o modlitby za chorých. Ponúkame Vám novénu za chorých s blahoslavenou Zdenkou a modlitby chorých

„Ježiš môže všetko, dôvera v neho robí zázraky.“    bl. Zdenka

 Úvodná modlitba

Pane Ježišu, lekár duše i tela, ty prijímaš na seba tvár každého trpiaceho a núdzneho, veď si povedal: „Bol som chorý a navštívili ste ma... Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 36.40). 

Prichádzam k tebe plný(á) dôvery a spolu so sestrou Zdenkou ťa chcem v týchto dňoch prosiť o uzdravenie ťažko chorého (chorej)... Skúsenosť sestry Zdenky vyjadrená slovami, že ty, Pane, môžeš všetko, že dôvera v teba robí zázraky, ma povzbudzuje s pokornou modlitbou prichádzať k tebe a s dôverou prosiť: Skloň sa k mojej prosbe a vypočuj ma, keď v tejto novéne s vierou prosím o potrebné zdravie a pomoc.