Nachádzate sa tu

Advent s bl. Zdenkou Schelingovou

Kategória: 

Pozývame Vás prežiť Advent v duchovnom spojení s bl. Zdenkou.

 Advent a Vianoce nás najviac spájajú v spomienkach s našim detstvom a s rodinou. Kresťanská rodina  je kolískou viery. Tak to bolo aj u bl. Zdenky.  Jej viera sa začala formovať už rodičovskom dome  v Krivej  vo viacdetnej  rodine, kde sa žilo skromne, jednoducho, ale z hlbokej  viery, podporovanej spoločnou modlitbou. Radostné a pokojné detstvo, prežité vo veľmi skromných podmienkach, početná rodina, rodný kraj, zanechali trvalú stopu v jej myslení a prežívaní.V  dobe  v ktorej sestra Zdenka žila sa prežíval Advent v rýdzo náboženskom duchu, ako čas očakávania Ježišovho narodenia....V rodinách sa po večeroch čítalo Sväté Písmo a náboženská literatúra. V Krivej sa už vtedy konal pred Vianocami deviatnik– „Svätá rodina hľadá prístrešie“. Pre deti to bol veľký zážitok, spoločné spevy, spoločné modlitby. Aj zo života bl. Zdenky môžeme potvrdiť, že  výchova v rodine  od prvých rokov  má na  život dieťa ďalekosiahly vplyv. Domov je tam, kde nás majú radi, kde je  dôvera,  porozumenie, veľkodušné odpúšťanie. S tým všetkým sa Cilka stretla doma.  Neskôr ako kandidátka, ako novicka, sestra Zdenka sa učila prežívať liturgicky Advent vo väčšom stíšení a v modlitbe podľa príkladu Panny Márie.

Blahoslavená Zdenka, pomáhaj nám na ceste za Ježišom !