Nachádzate sa tu

Oznamy Pútnického kostola v Podunajských Biskupiciach

4. 12. 2022 -  11. 12. 2022

 

Deň

Čas

Úmysel svätej omše

4. 12.

2. ADVENTNÁ nedeľa

10:00

Na úmysel

5. 12.

PONDELOK

 

17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre SILVIU

6. 12.

UTOROK

Sv. MIKULÁŠ, biskup

Ľubovoľná spomienka

7:00

+ Zomrelí z rodiny POPOVIČOVEJ a PAPOVEJ

7. 12.

STREDA

Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi Spomienka

17:00

+ RUDOLF

8. 12.

ŠTVRTOK

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

7:00

Prosba o Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre našich predstavených pri vedení kongregácie, provincií i miestnych spoločenstiev

9. 12.

PIATOK

Sv. Ján Diego     Ľubovoľná spomienka

17:00

+ KAROL, ALŽBETA, ŠTEFAN a GIZELA

10. 12.

SOBOTA

Preblahoslavená P. Mária Loretánska

---

Duchovná obnova - viď plagát

11. 12.

3. ADVENTNÁ nedeľa

10:00

Za dobrodincov: za rodinu TUČEKOVÚ a FALCANOVÚ

* Pozývame vás každý  PIATOK od 12.00 do začiatku svätej omše o 17.00 h

na Eucharistickú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

* Pozývame vás každú NEDEĽU o 17.00 h na modlitbu Vešpier a Adoráciu.

* V sobotu večer sväté omše v tomto kostole nebudú s výnimkou poslednej soboty v mesiaci,

kedy o 17. hodine bude pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej. 

Putnická svätá omša  je obetovaná za pútnikov a ctiteľov bl. Zdenky.

Všetci ste srdečne pozvaní!